แต่งโดยชลดา มามุขดา

                                                 อินทรวิเชียรฉันท์    
                                                    เรื่องความรัก
                        
                                ชอบเธอนะคนดี           จะมิหนีมิแหนงหน่าย 
                       รักเธอนิแถบตาย                  กะจะไปก็คิดมาก       
                                เธอจ๋าอย่าเมินเฉย       ระบุเลยมิยุ่งยาก
                       รักนั้นสิลาจาก                       บมิทำประการใด
                                 รับรักและรีบคบ           จะประสบและเข้าใจ
                        ว่ารักจะทำให้                        บมิไกลมิห่างกัน
                                 สุดท้ายก็จบลง             และจะทุกข์รึสุขสันต์
                      ใจคนบเหมือนกัน             จะประจักษ์มิเปรียบปราน 

                                

2 ความคิดเห็น: